Pigion y Dysgwyr 29ain Ionawr 2020

16:07
 
साझा करें
 

Manage episode 283545908 series 1301561
BBC and BBC Radio Cymru द्वारा - Player FM और हमारे समुदाय द्वारा खोजे गए - कॉपीराइट प्रकाशक द्वारा स्वामित्व में है, Player FM द्वारा नहीं, और ऑडियो सीधे उनके सर्वर से स्ट्रीम किया जाता है। Player FM में अपडेट ट्रैक करने के लिए ‘सदस्यता लें’ बटन दबाएं, या फीड यूआरएल को अन्य डिजिटल ऑडियो फ़ाइल ऐप्स में पेस्ट करें।
S'mae... Dych chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma … OWAIN TUDUR JONES Y cyn bêl-droediwr Owain Tudur Jones oedd gwestai Lisa fore Sul. Enillodd Owain saith cap pêl-droed dros Gymru ac mae e nawr yn sylwebu ar gemau pêl-droed ar ran S4C. Ond am ei ddiddordeb mawr mewn dringo mynyddoedd Eryri buodd e’n sôn wrth Lisa. Dyma i chi flas ar y sgwrs… Sylwebu - To commentate Sbïo - Edrych Gwerthfawrogi - To appreciate Golygfeydd - Views Her - A challenge Curiad y galon - The heartbeat Cynyddu - Increasing Datblygu - Develops Adnabyddus - Well known Ysfa - Urge Gofal biau hi - Take care TRYSTAN AC EMMA Owain Tudur Jones oedd hwnna’n sôn am ei hoffter o fynydda. Sut mae gwneud y baned berffaith? Dyma farn Eirlys Smith o Gaffi Paned Pinc yn Llangadfan ynm Mhowys ar raglen Trystan ac Emma… Llaeth - Llefrith Tywallt - To pour Ymdrech - Effort Llesol - Beneficial Dail te - Tea leaves Amgylchedd - Environment Euog - Guilty CLIP BWYD YN HAWS Tebot a dail te amdani felly! Mae llawer iawn ohonon ni’n gweithio o’n cartrefi y dyddiau hyn, sydd yn gallu bod yn dipyn o her o dro i dro. Gofynnodd Hannah Hopwood Griffiths i’w gwrandawyr am gynghorion gweithio o gartre. Dyma oedd rhai o’u tips nhw! Ardal penodol - A specific area Yn llythrennol - Literally Cymudo - To commute Diffodd - To switch off Yr holl synhwyrau - All the senses Ar bwys - Wrth ymyl Egni - Energy Ddim yn tycio - Doesn’t succeed TROI’R TIR Digon o ‘dips’ yn fan’na ar sut i wneud gweithio o gartre’n fwy pleserus. Ar Troi’r Tir yr wythnos yma clywon ni hanes cwpwl o Sir Drefaldwyn sy'n ffermio ac yn tyfu madarch yn ardal Llanerfyl ym Mhowys. Dyma Gwenllian yn esbonio sut dechreuon nhw gyda’r fenter newydd Madarch - Mushrooms Prif Weithredwr - Chief Executive Dirgelwch ac arbrawf - A mystery and experiment Cyfeillgarwch - Friendship Awyddus i arallgyfeirio - Eager to diversify Madarch wystrys - Oyster mushrooms Llwch llif - Sawdust Ffwrn fawr ddiwydiannol - A large industrial oven Cyfandirol - Continental Perlysiau - Herbs RHYS MEIRION Hanes menter tyfu a gwerthu madarch yn fan’na ar Troi’r Tir. Bob bore Gwener ar RC2 mae Huw Stephens yn dod i nabod ei westeion drwy ofyn nifer o gwestiynau iddyn ac mae’n rhaid ateb y cwestiynau drwy ddweud ‘cocadwdl-ydw’ neu ‘cocadwdl-nac ydw’. Y canwr enwog Rhys Meirion oedd yn ateb y cwestiynau wythnos yma Dychmygwch - Imagine ‘Sti - You know CLIP ANNES POST CYNTAF Rhys Meirion yn gwerthu hufen ia, pwy fasai’n meddwl? Does dim byd gwell ar benwythnos na chael brecwast llawn wedi ei goginio, a gwell byth os mai rhywun arall sydd wedi ei goginio fe. Yr actores Annes Elwy soniodd wrth Kate Crocket ar y Post Cynta sut mae hi wedi arallgyfeirio yn ystod y cyfnod clo drwy goginio brecwast a’i gludo i dai ei chwsmeriaid... Cludo - To carry Yn raddol bach - Gradually Be yn y byd - What on earth Yn dawel bach - Without much ado Lledaenu - To spread Yn y pendraw - In the end Fy nghynnal i - Keeps me going Gwahaniaethu - To distinguish Bywoliaeth - Livelyhood

261 एपिसोडस