Bible सार्वजनिक
[search 0]
अधिक
Download the App!
show episodes
 
मुक्तिको मार्ग कार्यक्रम विश्वब्यापी बाइबल अध्यापन सेवकाई Thru the Bible को एक भाग हो | यो अनुक्रम मूल रुपमा Dr. J. Vernon McGee द्वारा तयार भएको हो र यो १०० भन्दा बढी भाषाहरुमा अनुवाद गरिएको छ | यो रेडियो कार्यक्रम श्रोताले ३० मिनेटसम्म बाइबलबाट क्रमबद्ध रुपमा सुन्ने अभिप्रायले बनाईएको हो | यहाँ केहि कार्यक्रमहरु अनलाईनमा उपलब्ध छन् | हामीहरू तपाईप्रति आभारी छौं कि परमेश्वरको वचन अझ बढी जान्नको लागि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ | तपाई हरेक दिन सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म कम्तिमा पनि एउटा कार्यक ...
  continue reading
 
हे कार्यक्रम सजे संसार में पवित्र शास्त्र जो शिक्षा देनेवारी सेवा थ्रू द बाइबल जो हिस्सो आहे| डॉ. वर्णन मॅग्गी ने हिय क्रम अनुसार सा ठायही अउ सौ खा वधिक भाषाउनमें इन जो भाषांजो थियो| हे ट्रीह मिन्टन जो रेडियो कार्यक्रम आहे जे को बुधायन वारनखे सुठे तरिकेसा पवीत्र शास्त्र जो अध्ययन कारनमे मदद कन्दो आहे|हे कार्यक्रम हाने इन्टरनेट ते भी आहे| तव्हा हे कार्यक्रम बुधिकारे पवित्र शास्त्र जे बारेमे सिखन चालू कयो आहे इन्हेकरे तहन्जा शुक्रगुजरी आयुं| सुमर खा जुम्मे तानी घट में घट हिक़ कार्यक्रम तव्हां ...
  continue reading
 
जीवन ता सर्री कार्यक्रम दुनिया ता बाईबल अध्ययन सेबबगई ता भाग आन्द इद बिन्दु खास रूप तल डा जे वर्नोन मैगी ना जरिया ते तैयार किया माता, बदेना अनुवाद ओण्डे मानी किवाना 100 तल ज्यादा बोली ने किया माता इद उन्द 30 मिनट ता रेडियो कार्यक्रम आन्द, बद अपनो केंजान वालेडुन पूरो बाईबल ता उन्दी खाकनल अध्ययन किसुहताता। आपीढल बांगे कार्यक्रम मी लायसो इन्गा इन्टरनेट ते है। अम्माट मिवा आभारी हैययाम कि इम्माट परमेश्वर ता वचन तुन सिखे मायान लायसो इद कार्य क्रम तुन आचतीट अम्माट मिकुन बती कियातेडाम इंगा इम्माट सो ...
  continue reading
 
हिन्दी कार्तक्री नत्तवचन ''थ्रू दी बाइबल'' की विच्च्वस्तरीत बाइबल च्चिक्षा नेवकाई का एक हिस्ना है। तह कार्तक्री श्रृंखला ीूलतः डा० जे व्हॅरनन ीॅगी द्वारा रची गती है और १०० ने अधिक भाषाओं तथा प्रांतीत भाषाओं ीें इनका अनुवाद किता गता है और उन्हें रूपांतरित किता है। इनका उद्धेच्च्त है कि श्रोता प्रतिदिन ३० ीिनट का रेडिता कार्तक्री नुनकर नम्पूर्ण पवित्र बाइबल का नुचारू रूप ने अध्ततन करें। अब वही कार्तक्री आपके लिते ऑन लाईन उपलब्ध है। ही आपके आभारी है कि आपने परीेच्च्वर के वचन को अधिक नीखने हेतु ...
  continue reading
 
ई थ्रू द बाइबल (सत्यवचन) कार्यक्रम विश्वव्यापी बाइबल प्रशिक्षण सेवकाई क एगो भाग हवे। ई मूल में Dr. J. Vernon McGee क अभिकल्प हवे। जेवना क 100 से अधिक भाषा में अनुवाद क के अपनावल गइल बा। ई रोजा अलगे से 30 मिनट क रेडियो कार्यक्रम बढ़िया तरीका से श्रोतागण सम्पूर्ण बाइबल में से ले सकेलें। अब अइसने अउरी कार्यक्रम आप सब के ऑनलाइन उपलब्ध बा। हम धन्यवादी बनी की आप सब लोगन परमेश्वर क वचन अऊर अधिक जागे खातिर ए कार्यक्रम क सुने बदे चुनाव कइनों। सोमार से सुक्कर तक रोजाना एगो कार्यक्रम क सुने बदे आप सभन ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Loading …

त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका