Podlediad Pigion y Dysgwyr 23ain o Orffennaf 2021

14:17
 
साझा करें
 

Manage episode 298220530 series 1301561
BBC and BBC Radio Cymru द्वारा - Player FM और हमारे समुदाय द्वारा खोजे गए - कॉपीराइट प्रकाशक द्वारा स्वामित्व में है, Player FM द्वारा नहीं, और ऑडियो सीधे उनके सर्वर से स्ट्रीम किया जाता है। Player FM में अपडेट ट्रैक करने के लिए ‘सदस्यता लें’ बटन दबाएं, या फीड यूआरएल को अन्य डिजिटल ऑडियो फ़ाइल ऐप्स में पेस्ट करें।
S'mae... Dych chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma …” Sioe Frecwast Caryl a Huw Mae Caryl Parry Jones a Huw Stephens yn cyflwyno’r sioe frecwast bob bore ar RC2 – a does dim byd gwell nac oes yna, na dechra’r bore gyda llond trol o chwerthin. A dyna’n union ddigwyddodd wythnos diwetha wrth i’r criw ymarfer eu hacenion Americanaidd… Cyflwyno Presenting LLond troll o chwerthin A barrel load of laughs Acenion Accents Sylwi To notice Albanaidd Scotttish Bore Cothi Da, ond pwy sy’n dweud Kipper Tie y dyddiau hyn tybed? Mae Shan Cothi yn lico ei bwyd! Mae hi’n caru bwyta a siarad am fwyd, a’r wythnos yma cafodd hi gwmni Lisa Fearn ar ei rhaglen i sôn am ‘smwddis’… Daioni Goodness Maeth Nutrition Chwalu To shatter Llyfn Smooth Ansawdd Texture Cymhleth Complicated Mwyar Berries Di-siwgr Sugar free Ysbigoglys Spinach Y rhwydda yr hawdda Clip Troi’r Tir Lisa Fearn yn fan’na dweud bod mefus yn un o’r cynhwysion mwya poblogiadd yn y smwddis a mefus oedd ar fwydlen Terwyn Davies a chriw Troi’r Tir – wel, wedi’r cyfan mae Wimbledon newydd ddod i ben! Tipyn o sylw A bit of attention Pencampwriaeth Championship Trigolion Residents Cyfryngau cymdeithasol Social media Cefdir blaenorol Previous background Datblygu To develop Croesffordd Crossroad Fesul pwysau According to weight Cofio Bwyd a Diod A dw i’n siwr gwnaeth Shan fwynhau Cofio yr wthnos yma – achos y pwnc oedd… Bwyd a Diod. Tybed ai bwyd iach fydd yn cael sylw’r rhaglen yma yn ogystal? Er gwaetha In spite of Pob ymdrech Every attempt Mymryn o lonydd A little peace and quiet Am wn i As far as I know Cyffwrdd To touch Clip Cerddwr Cudd Ie, mae bwydo plant yn gallu bod yn her weithiau on’d yw e? Ble roedd Cerddwr Cudd Catrin Angharad yr wythnos yma? Dyma hi’n ein hatgoffa ni o’r cliws cyn datgelu’r lleoliad… Datgelu To reveal Cerddwr cudd Secret walker Her Challenge Golygu To mean Dyfalu To guess Digon o ryfeddod Wonderful Coelio Credu Llamidyddion Porpoises Prin Rare Denu To attract Clip Geraint Lloyd Leah a Sïan Mae Pen Llŷn yn swnio’n lle gwych i fod ynddo fe yn ystod gwyliau’r haf on’d yw e? Mae Sïan Eluned yn ferch ysgol o’r Felinheli ger Caernarfon ac mae hi’n cystadlu mewn sioeau harddwch – ond dim rhai cyffredin, fel eglurodd ei mam, Leah, wrth Geraint Lloyd Harddwch Beauty Cymuned Community Elusennau Charities Yn gyfarwydd â Familiar with Colur Make up Gwirfoddol Voluntary

244 एपिसोडस