Pigion y Dysgwyr 10fed Medi 2021

16:55
 
साझा करें
 

Manage episode 302002927 series 1301561
BBC and BBC Radio Cymru द्वारा - Player FM और हमारे समुदाय द्वारा खोजे गए - कॉपीराइट प्रकाशक द्वारा स्वामित्व में है, Player FM द्वारा नहीं, और ऑडियो सीधे उनके सर्वर से स्ट्रीम किया जाता है। Player FM में अपडेट ट्रैक करने के लिए ‘सदस्यता लें’ बटन दबाएं, या फीड यूआरएल को अन्य डिजिटल ऑडियो फ़ाइल ऐप्स में पेस्ट करें।
S'mae... Dych chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, a’r wythnos hon dyn ni’n edrych yn ôl ar bythefnos o raglenni Radio Cymru a dechreuwn ni gyda …” SHAN COTHI ....sgwrs rhwng Shan Cothi a Bardd y Mis, mis Awst sef Yr Athro Derec Llwyd Morgan. Gofynnodd Shan iddo fe ddisgrifio ei haf perffaith a dyma i chi Derec yn sôn am hafau ei blentyndod... Yr Athro - Professsor Llwyth o atgofion - Loads of memories Lle maged i - Where I was brought up Amhrofiadol - Inexperienced Ymdrochi - Bathing Crits - Bechgyn Dwlu ar - Hoff iawn o Yn ei blyg - Crouching Crwmp ar ei gefn - Hunchback Broydd - Areas Trigo - Byw SHAN COTHI (Hann Hopwood) Yr Athro Derec llwyd Morgan oedd hwnna’n sôn am hafau ei blentyndod. Arhoswn ni gyda Bore Cothi nawr ond y tro hwn Hannah Hopwood oedd yn eistedd yn sedd Shan Cothi a chafodd hi sgwrs am adweitheg, neu reflexology, gyda’r Adweithegydd Elin Prydderch. Mae adweitheg wrth gwrs yn hen, hen driniaeth, ond faint ohonoch chi oedd y gwybod bod y driniaeth hon yn cael ei ddefnyddio i lacio wynebau. Dyma Elin yn esbonio... Adweitheg - Reflexology Triniaeth - Treatment Llacio - To relax Hynafol - Ancient Goblygiadau - Implications Pryder - Anxiety Cymalau - Joints Seibiant - A rest Maethlon - Nutritious Cyfrifoldeb - Responsibility Mwy debygol o - More likely to DROS FRECWAST Os oes rhywun yn haeddu cael trinaeth fel adweitheg, er mwyn ymlacio ar ôl deunaw mis y Covid, wel gweithwyr iechyd yw’r rheini yn siwr. Ond canu sydd yn helpu criw o weithwyr iechyd Llanelli ymdopi a’r sefyllfa ofnadwy maen nhw wedi ei wynebu. Dros y cyfnod clo buon nhw’n dod at ei gilydd ar Zoom i ganu, ond yr wythnos diwetha daethon nhw i gyd at ei gilydd wyneb yn wyneb am y tro cyntaf. Roedd hi’n brofiad emosiynol iawn fel clywodd Garry Owen... Cantorion - Singers Profiad - Expereince Gweithiwr cymdeithasol - Social worker Caredig - Kind Croten - Merch fach Cyfeillgar - Friendly Rhyddhad - Release Ers ei sefydlu - Since it was founded Cŵn tywys - Guide dogs Cyfaddef - To admit SIOE FRECWAST A canu o fathau gwahanol sydd yn y tri clip nesa yn ogystal. Mae Rhys Edwards yn enwog fel canwr a gitarydd y band Fleur de Lys o Ynys Môn. Ond mae Rhys yn athro mewn ysgol gynradd ar yr ynys hefyd. Beth mae’r plant yn feddwl o’i ganeuon tybed? Yn dueddol i - Tend to Disgyblion - Pupils Datgan barn - To state an opinion Ystyried fy nheimladau - Consider my feelings Maddau - To forgive Arwydd - Sign DEI TOMOS Band tipyn hŷn na Fleur de Lys oedd yn cael sylw gan Dei Tomos wythnos diwetha sef Hergest, oedd yn dathlu 50 mlynedd ers iddyn nhw gyfarfod am y tro cynta. Ar Awst 31 1971 daeth pedwar cerddor – Derec Brown, Delwyn Sion, Geraint Davies, ag Elgan Phillip at ei gilydd i greu sŵn go arbennig gyda chaneuon fel Dinas Dinlle a Harbwr Aberteifi. Dyma i chi hanes ffurfio’r grŵp gan y bechgyn eu hunain… Cyfarfyddiad - Meeting Cyd-ddigwyddiad rhyfeddol - An amazing coincidence Gor-ddweud - To exaggerate Gwobr - Prize Yn grac iawn - Very angry Cael llwyfan - Perfforming on the main stage – Eisteddfod’s final round Sylweddoli - To realise Arwyr - Heroes Dylanwad - Influence Diflasu - To bore BORE COTHI Math gwahanol o ganu nawr – canu operatig. Patrick Young ydy Cyfarwyddwr Cerdd OPRA Cymru a fe enillodd Gwobr Glanville Jones eleni, sef gwobr am gyfraniad arbennig i gerddoriaeth Cymru. Mae OPRA Cymru yn mynd â byd yr opera i gymunedau ar hyd a lled y wlad ac mae’n gwneud llawer o waith gyda phobl ifanc. Sut dechreuodd diddordeb Patrick mewn opera felly? Dyma fe’n dweud yr hanes wrth Shan Cothi... Cyfarwyddwr Cerdd - Musical Director Cerddorfeydd - Orchestras Gwerthfawrogi - To appreciate Caeredin - Edinburgh Enfawr - Huge Datblygu - To develop Ysbrydoli - To inspire Tinc - Tone Anhygoel - Incredible Agwedd - Attitude

244 एपिसोडस