show episodes
 
ఇది దాసుభాషితం అధికారిక పాడ్‌కాస్ట్ ఛానెల్ 'నేటి దాసుభాషితం'. దాసుభాషితం, తెలుగులో అతి పెద్ద శ్రవణ పుస్తక వేదిక. ఇందులో 100ల కొద్దీ శీర్షికలు, 1000+ గం. ఆడియో కాంటెంట్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఈబుక్స్, ఇతర పాడ్‌కాస్ట్‌లు కూడా ఇదే యాప్ లో పొందవచ్చు. Play Store, App Store లలో అత్యధిక రేటింగ్ పొందిన యాప్, దాసుభాషితం. ప్రతీ వారం కొత్త కాంటెంట్ యాప్ లో చేర్చబడుతోంది. యాప్ లో కాంటెంట్ యొక్క వైశిష్ట్యం, అది అందించగల జ్ఞానం, కలిగించగల అనుభూతులను శ్రోతలకు సంక్షిప్తంగా పరిచయం చేసి, దాసుభాషితం యాప్ యొక్క పూర్తి ల ...
 
किस्से कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का उतना ही अहम हिस्सा हैं, जितना शायद खाना और पीना । कहानियाँ हमें हँसाती हैं, रुलाती हैं, सिखाती हैं। वो बचपन में सुलाती हैं, बड़प्पन में रुलाती हैं। कहानियाँ हमें वहाँ ले जाती हैं, जहां हमें गाड़ी या जहाज़ भी शायद न ले जा पाएँ । तो चलिए हम भी चलते हैं दूर कहीं, कुछ कहानियों के साथ । आप का तहे दिल से स्वागत है इस पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है ‘कहानियों का गुच्छा’। इसमें आप सुनेंगे हिन्दुस्तानी ज़बान के प्रसिद्ध लेखकों की कहानियों की कई शृंखलाओं को, जिनको चुना गया है किस ...
 
Ek Kahaani Aisi Bhi is an internationally acclaimed series of spine chilling original ghost stories. The stories are so impactful and real that one can visualise the incidents happening in front of their eyes thanks to the extremely powerful narration by RJ Praveen and the sound effects and background score used. List of acclaims- New York Festival award for Best Innovation in 2015 & 2016, New York Festival finalist for Best Narration & ACEF Award for Creativity.
 
बादशाह अकबर एक महान मुगल सम्राट है जो एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में भटक गए थे। तब महेशदास नामक व्यक्ति ने उन्हें रास्ता दिखाया। बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने महल में बुलाकर अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अकबर ने महेश दास को राजा बीरबल नाम दिया। अकबर बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हुए क्योंकि बड़ी बड़ी परेशानियाँ अपनी बुद्धि के बल पर बीरबल छोटी छोटी तरकीबों से मजेदार ढंग से सुलझा देते थे। ये किस्से कहानियाँ अकबर बीरबल, राज परिवार और दरबारियों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। बीरबल हमेशा ...
 
Loading …
show series
 
ఈ మధ్య ఒకరు దాసుభాషితం ఒక తార రేటింగ్ ఇచ్చి, చివాట్లు పెడుతూ రివ్యూ రాశారు. మేము శ్రవణ పుస్తకాలను ఉచితంగా కాకుండా రుసుముకి అందిస్తూ తప్పు చేస్తున్నామంటూ. ఇటువంటి చివాట్లు అరకొరగానే వచ్చినా, ఈ ధోరణిలో ఉండే Moral confusion ను ఎత్తిచూపాలనిపిస్తుంది. #VanguriFoundation (వంగూరి ఫౌండేషన్) వారి 7వ సాహితీ సదస్సులో 'సాహిత్యమూ-సాంకేతికత' అనే అంశం మీద ప్రసంగి…
 
In this episode, I talk about how I am coping with the loss of Sri SPB. I also quote Sri Nisargadatta Maharaj. This is a documentary about the great modern sage. https://www.youtube.com/watch?v=gN0u5uu7RUM This is the book on his teachings in Telugu “అనాయాసంగా ఆత్మజ్ఞానమా” నిసర్గదత్త సంభాషణలు - శ్రీ నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్. https://kinige.com/book/…
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
In this episode. Highlights of Akkineni’s Interview - https://www.dasubhashitam.com/ab-title/pc-akkineni-mukhaamukhee Introduction to Raavi Sastry’s ‘Alpajeevi’ - https://www.dasubhashitam.com/ab-title/ab-alpajeevi Ampasayya Naveen's Bandhavyalu 4th Part - https://www.dasubhashitam.com/ab-title/ab-bandhavyalu-4…
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
Topics covered in this episode. Singeetam Srinivasa Rao and his book Ka Raju Kathalu - https://www.dasubhashitam.com/ab-title/ab-ka-raju-kathalu English to Telugu Dictionary in Dasubhashitam App Malladi Ramakrishna Sastry - https://www.dasubhashitam.com/ab-title/pc-malladi-visleshana Ampasayya Naveen's Bandhavyalu 3rd Part - https://www.dasubhashit…
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
ఈ ఎపిసోడ్ లోని అంశాలు: - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రచించిన 'ఏకవీర, చిత్రంగా విఫలమైనప్పటికీ, నవలా రూపంగా ఎందుకు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిందో తెలిపే డా.మృణాళిని గారి విశ్లేషణ - అంపశయ్య నవీన్ రచించిన 'బాంధ్యవ్యాలు' 2వ భాగం పరిచయం - తిరుమల చరితామృతం 6వ భాగం పరిచయం - App Updates Fast loading, Playback speed control, and Sleep Timer --- References: Thota lo naa r…
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
ఈ ఎపిసోడ్ లోని అంశాలు రావు బాలసరస్వతి తో ముఖాముఖీ అంపశయ్య నవీన్ 'బాంధవ్యాలు' మొదటి భాగం తిరుమల చరితామృతం 5వ భాగం App లో వికాసం స్రవంతి ప్రణాళిక
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
ఈ ఎపిసోడ్ లో, దాసుభాషితం యాప్ లో ప్రకటనల నేపధ్యంలో పరేతో సూత్రం గురించి, విడుదలైన తిరుమల చరితామృతం 4వ భాగం, తిలక్ కథలు 3వ సంపుటం, అంజలి దేవి ముఖాముఖీల విశేషాలు ఉన్నాయి. Anjali Devi – Mukhaamukhee Tirumala Charitamrutam Vol 4 Tilak Kathalu Vol 3 -- Get the most loved Telugu App. www.dasubhashitam.com
 
https://kahanisuno.com/ लेखक - बाबू देवकीनंदन खत्री Writer - Devaki Nandan Khatri स्वर - समीर गोस्वामी Narration - Sameer Goswami http://instagram.com/sameergoswami_kahanisuno/ https://www.facebook.com/kahanisuno/ http://twitter.com/goswamisameer/ https://sameergoswami.com
 
Loading …

त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका

Google login Twitter login Classic login